Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Duch odkazu Komenského

Projekt „Športom za duševné zdravie detí“ 
26.04.2018, Autor, Foto: ŠKP Bratislava

Učiteľ národov, spomenutý v titulku, je autorom hesla, ktorého obsah platí už stáročia: „V zdravom tele, zdravý duch!“ Projekt „Športom za duševné zdravie detí“ už zaznamenáva svoj štrnásty ročník a jeho autori sa tešia záujmu detí, aj trénerov a pedagógov. Bratislavský ŠKP bol 25. apríla t.r.organizátorom turnaja piatakov a šiestakov v hádzanej. Vydareného podujatia sa zúčastnilo šesťdesiat pohybuchtivých detvákov zo siedmich základných škôl – ZŠ Lachova, ZŠ Žitavská ,ZŠ Mierová, ZŠ Bieloruská, ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná a ZŠ Riazanská. Turnaj sa hral systémom „každý s každým“ počas hracej doby desiatich minút na jedno stretnutie – každé družstvo teda odohralo šesť stretnutí, dovedna za hodinu na hracej ploche. Deti sa dosýta vyšantili pod starostlivým dozorom rozhodcov z radov aktívnych hráčov a hráčok hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava. Prvé miesto obsadili deti zo ZŠ Lachova. Ďalšie poradie  – 2. ZŠ Bieloruská, 3. ZŠ Rajčianska, 4. ZŠ Mierová, 5. ZŠ Železničná, 6. ZŠ Riazanská, 7. ZŠ Žitavská. Ale umiestnenie nebolo rozhodujúce. Zvíťazili všetci, ktorí sa hodnotného podujatia aktívne zúčastnili a v duchu odkazu Jana Ámosa Komenského, po ktorom je v našom hlavnom meste pomenovaná aj univerzita, urobili čosi zmysluplné pre svoje telesné, ale predovšetkým duševné zdravie.

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner