Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Projekt "Športom za duševné zdravie detí" v Bratislave

Turnaja sa zúčastnilo viac ako 130 žiakov z 12 základných škôl
18.04.2018, Autor, Foto: ŠKP Bratislava

Minulý týždeň hádzanársky oddiel  Športového klubu polície  Bratislava zorganizoval ďalšie kolo minihádzanej pre 1.–4. ročník základných škôl v rámci 14. ročníka projektu „Športom za duševné zdravie detí“. 

Turnaja sa zúčastnilo viac ako 130 žiakov z 12 základných škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch základných skupín. Na organizácii v Dome športu sa tradične podieľali aj žiaci a študenti vo veku od 12 do 18 rokov, čím bola naplnená jedna z myšlienok celého projektu, učiť a viesť mládež nielen k aktívnemu pohybu, ale aj k samotnej organizácii športových aktivít.

Hádzanársky oddiel Športového klubu polície Bratislava je na Slovensku priekopníkom systémového zavádzania športových krúžkov vybíjanej a minihádzanej na základných školách na masovej úrovni. Počas 14 rokov realizuje projekt „Športom za duševné zdravie detí“, ktorý je okrem športovej časti spestrený rôznymi sprievodnými aktivitami zameranými na prevenciu kriminality mládeže, pričom spolupracuje aj s Okresnými oddeleniami PZ SR prevencie kriminality mládeže. Cieľom sprievodných akcií je ukázať deťom návod na zmysluplné strávenie voľného času a napríklad aj správne využívanie sociálnych sietí.

Tento projekt bol ocenený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality ako najlepší projekt Slovenskej republiky v roku 2011 na tému: „Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže“ a bol prezentovaný aj na Európskej konferencii prevencie kriminality mládeže v Poľsku. 


Zúčastnené základné školy  11.4.2018:

ZŠ Ivánka pri Dunaji, ZŠ Železničná, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Jeséniova, ZŠ Rusovce, ZŠ Mierová, ZŠ Vetvárska, ZŠ Nevädzová, ZŠ Miloslava Hodžu, ZŠ Žitavská, ZŠ Bieloruská, ZŠ Vazovova.


Najbližšie termíny podujatí v rámci projektu „Športom za duševné zdravie detí“

25.4.2018 (5. – 6. ročník)

16.5.2018 (7. – 9. ročník)

30.5.2018 (5. – 6. ročník)

13.6.2018 (1. – 4. ročník)

20.6.2018 (1. – 4. ročník)


Organizátori ďakujú aj touto cestou všetkým učiteľom a žiakom zo základných škôl za účasť, mladým organizátorom za pomoc a partnerom projektu za dlhoročnú podporu.  


Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner