Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Mládež - ŽiacTVO

Bratislavský kraj

Mladší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Mladšie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Starší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Staršie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Trnavský kraj

Mladší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Starší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Nitriansky + Trnavský kraj

Mladšie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Staršie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Trenčiansky kraj

Mladšie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Staršie žiačky

Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky
Termínová listina a výsledky

Žilinský kraj

Mladší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Starší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Považská liga

Mladší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Starší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Prešovský + Košický kraj

Mladší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Mladšie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Starší žiaci

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky

Staršie žiačky

Termínová listina a výsledky
Štatistiky družstiev
Táto súťaž nemá štatistiky
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner