Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Komisia rozhodcov A DELEGÁTOV SZH

Hodnotenia výkonov rozhodcov

Slovnaft Handball Extraliga 2017 - 2018

Slovenský pohár mužov 2017 - 2018

MOL Liga 2017 - 2018

Slovenský pohár žien 2017 - 2018

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov, výklad pravidiel, hodnotiace hárky, odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner