Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Štruktúra SZH

Jaroslav Holeša, prezident SZH
Pavol Palša, viceprezident SZH
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH
 
Výkonný výbor SZH
Jaroslav Holeša, predseda VV SZH
Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ján Rudinský, Ivan Sverák, Silvia Priklerová, Milan Nedorost, Štefan Katušák, Ján Beňo

Kontrolná komisia
Miroslav Jursík, predseda 
Ján Bakoš, Milan Zusko

Legislatívna komisia SZH 
Miloš Šubák, predseda
Peter Čurilla, Mária Faithová, Jaroslav Jánošík, Anton Putek  

Komisia mládeže SZH 
Silvia Priklerová, predseda
Adriana Lešková, Dáša Morávková, Rudolf Petrikovič, Vladimír Šebeň, Robert Klimo, Eduard Schwarzbacher, Pavol Hižnay

Komisia rozhodcov a delegátov SZH
Ján Rudinský, predseda
Ján Beňo, Jaroslav Ondogrecula st., Marián Čech - tajomník

Športovo - technická komisia SZH
Ivan Sverák, predseda
Miroslav Hýll - podpredseda, Milan Sivák, Peter Dvorský, Peter Brunovský, Alena Katušáková - tajomníčka

Disciplinárna komisia SZH
Milan Nedorost, predseda
Anton Gregor - podpredseda, Vladimír Pokorný, Marián Čurilla, Alena Katušáková - tajomníčka

Trénersko - metodická komisia SZH
Štefan Katušák, predseda
Tomáš Kuťka, Martin Križan, Róbert Barta, Stanislav Kolpak, Milan Škopár, Silvia Priklerová, Alena Katušáková - tajomníčka

Komisia krajských zväzov SZH
Jaroslav Bella, zastupujúci predseda
Robert Klimo, Slavomír Varga, Ivan Davidek, Ľubomír Orosz, Miroslav Fotul, Boris Cipov, Ján Beňo, Zástupca klubu Tatran Prešov, Zástupca klubu IUVENTA Michalovce

Komisia pre riešenie sporov SZH
JUDr. Janka Stašová, predsedníčka
JUDr. Juraj Veverka, podpredseda
JUDr. Eva Škvareninová, členka

Zápisnice z Výkonného výboru SZH

Zápisnice z Kontrolnej komisie SZH

Zápisnice zo Správnej rady SZH

Konferencie SZH

Stanovy SZH 2016

Výročná správa SZH 2016

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner